A budakeszi Álomvölgy páratlan gazdagságú régészeti leletanyagot rejthet. Késő-bronzkori urnatemető, felbecsülhetetlen értékek a földben

Néhány hónappal ezelőtt, az Álomvölgy bekerítése kapcsán hatalmas lakossági felháborodás volt Budakeszin, mely azóta sem lankad. http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-alomvolgy-az-onkormanyzat-lakossag-velemenyet-figyelembe-fogja-venni Ekkor jelezte szerkesztőségünknek néhány lokálpatrióta, hogy talán a régészet oldaláról is meg kellene vizsgálni ezt a területet, hisz a Tesco melletti - 13 évvel ezelőtti újkőkori (neolit) és késő bronzkori (Makó kultúra) – ásatások is arra utalnak, hogy a környék egy jelentős régészeti helyszín lehet. http://amikisvarosunk.hu/cikk/6500-eves-legidosebb-budakeszi-polgar-asat...  Ezt a feltevést támasztotta alá ezt követően néhány honlapunkban megjelent írás is, mely hiteles forrásokra támaszkodva közelítette meg e témát.
http://amikisvarosunk.hu/cikk/kaptarkovek-sziklasirok-budakeszin-az-alom...

http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-tobb-ezer-evig-hasznalt-szent-he...

http://www.amikisvarosunk.hu/cikk/ket-felido-pokolban-budakeszi-alomvolg...

http://amikisvarosunk.hu/cikk/mit-rejt-meg-budakeszin-titokzatos-alomvol...

Az alábbi források alapján pedig - melyek eddig nem voltak a budakeszi közvélemény előtt ismertek - minden kétséget kizáróan bizonyítható egy késő bronzkori urnatemető helye az Álomvölgyben. A temetőt még nem tárták fel teljesen. Egy izben, árokásás közben kerültek elő leletek, egy másik alkalommal a dombon bolygatták meg a felbecsülhetetlen kulturális értékű bronzkori temetőt.

Mindezek arra mutatnak, nagy kiterjedésű régészeti helyszínnel van dolgunk a Budakeszi kaptárkő körüli völgytalpon és domboldalakon is. Ezt támasztják alá a terület több ezer éven át szakrális célra használt kaptárkövei is. Így páratlan gazdagságú leletanyagot rejthet a titokzatos Álomvölgy, melyek még Csipkerózsika-álmukat alusszák a föld alatt.

"196. Budaörs (Pest m.): Későbronz-kora hallstatt kori urnatemetőről van tudomásunk BUDAKESZI határából. "

"Budaörs (Pest m., budai j.). Budaörs és Budakeszi határán, a Csiki hegyek lábánál elterülő völgyben árokásáskor egy csomóban nagyobb és kisebb edényeket találtak. A bemutatott leletekből késő bronzkor—kora hallstatt kori urnatemetőre lehet következtetni. Az árkok falában La Tène jellegű cserepek mutatkoztak.”

"1954-ben a Budakeszi-árok nyugati oldalán emelkedõ dombon, urnatemetõt bolygattak meg." Ezen a dombon védett kökörcsinek virítanak tavasszal!

"Bronzkori urnatemető a Budakeszi kaptárkővel szemben"

Források:
Archeologiai értesitő
(17) Kalicz Nándor—Gazdapusztai Gyula (IV).
Kalicz-Gazdapusztai: Arch.Ért. 83 (1956), 94.
budaorskonyvtar.hu
archeoadatbase.hu
Régészeti hatástanulnany 2015 Budakeszi

Jelentős fejlemény az ügyben, hogy Budakeszi városvezetése ez év júliusában kezdeményezte a 081/12. hrsz. ingatlan (Álomvölgy) régészeti kutatását, a Magyarságkutató Intézet igazgatójának címzett levélben.

Cikkünk montázsképe illusztráció.

Megosztás/Mentés Megosztás