Budakeszi Portrék. Horváth Jenő főszerkesztő. Az amikisvarosunk.hu egyesületet alapított. Értékek mentén, őszintén

Négy éve elindult egy honlap a semmiből, azzal a céllal, hogy sajátos, egyedi hangvételével, szerteágazó témafelvetéseivel azt a Budakeszit jelenítse meg majd írásaiban, mely talán kevesebb figyelmet kap városunkban. Erről és sok más, az elmúlt évek alatt megfogalmazódott kérdésről szól ez az interjú, többek között arról, hogy az amikisvarosunk.hu kinőtte lehetőségeit, jelenlegi kereteit és szeretne továbblépni. Ez az interjú minden bizonnyal számíthat az olvasók érdeklődésére.

 

 

Hogyan kezdődött?

Nem ma kezdtem az újságírást. Bár feleségemmel 3 évtizede divatáru készítéssel és eladással foglakoztunk, mindeközben már a 80-as években megjelentek írásaim, először olyan országos lapokban, mint az akkoriban nagyon népszerű magazinújság Képes7 és a Magyar Ifjúság, később pedig a Magyar Hírlapban és a Magyar Nemzetben is publikáltam. 2007-től pedig rengeteg írásom jelent meg a Budakeszi Hírmondóban is és 2010 végén, Berlinger Gáborral és az akkori főszerkesztővel, Illisz L. Lászlóval elindítottuk a Hírmondó honlapját is. Emlékszem arra a napra, mikor ebben, az ugyancsak a semmiből teremtődött honlapban üdvözölhettem aranybetűs címmel, a szerkesztőség nevében az összesítésben megjelenő 10.000 ezredik látogatót. Ez akkor óriási tett volt, hisz ezzel a honlappal teremtettünk meg Budakeszin az önkormányzat korszerű, 21. századi, gyorsreagálású, sokakat elérő elektromos tájékoztatási rendszerének az alapjait. Nem lehet e honlap megindításának a körülményeit elégszer hangsúlyozni, mert az emberi emlékezet meglehetősen gyorsan kopik!

Mely írásaira a legbüszkébb?

A 80-as évek közepén nagy port kavart az a tényfeltáró írásom, mely az akkor még a pedagógusok között is csaknem teljesen ismeretlen dyslexia (olvasás zavar) témájával foglakozott (Képes7), de nagyon emlékezetes volt az az interjúm is, melyet az akkor a Moulen Rouge-ba „száműzött”, csodálatos hangú, tragikus sorsú énekesnővel, Cserháti Zsuzsával készíthettem (Magyar Ifjúság). Aztán jártam kint 2002-ben, az arany Prágában, ahol az akkori főpolgármesterrel készítettem egy hosszabb beszélgetést a Magyar Nemzet számára, a már akkor is nagyon népszerű turista célpont cseh főváros ürügyén.

A Budakeszi Hírmondóban melyik cikkeire emlékszik legszívesebben?

A „Képek egy budakeszi lokálpatrióta gyűjteményéből”, 25 részt megélt cikk-sorozatomra. Nyugodtan mondhatom, hogy ezzel megteremtettem Budakeszin az un. várostörténeti újságírást, mely településünk sok képpel illusztrált múltjával foglalkozott. Ma is hálával gondolok, és köszönettel tartozom a 94 éves Martin Lenci bácsinak és feleségének Mayer Erzsi néninek, akiktől rengeteg segítséget kaptam. Természetesen ezekkel az írásaimmal soha nem törekedtem arra, hogy átvegyem a történészek, helytörténészek szerepét. Én csak egyszerű újságírói eszközökkel próbáltam akkor ehhez a témához közelíteni, a megkapott ismereteket tovább adni és közkinccsé tenni, ezzel is erősítve budakeszi identitásunkat.Ez a mentalitás azóta is tovább él az amikisvarosunk.hu írásaiban.

És az amikisvarosunk.hu elindítása miképpen vetődött fel?

Volt egy olyan elképzelésem, hogy ezt a családi magazinos ötletemet esetleg be lehetne építeni a Budakeszi Hírmondó részeként, önálló mellékleteként, de ez végül is nem valósult meg, és ekkor jött az ötlet, hogy ezt én saját erőből is meg tudnám valósítani. Persze ehhez az is kellett, hogy a jóbarátok, ismerősök kapacitáljanak, „Jenő hozd ezt össze! Budakeszin hiányzik ez a szemlélet, ez a hang!”. Ám még ez is kevés lett volna az indításhoz. Bizony az induláshoz (igényes honlap design és software, márkás fényképezőgép, tárhely, melyet folyamatosan újra kell érvényesíteni, stb.) is kellett tőke, mégpedig nem is kevés. Ezt is a végig mellettem álló jó barátok és a családom adták össze, melyekért ma is hálás vagyok nekik!

Mindezek ellenére sokan azt hiszik, hogy ez valójában az önkormányzat honlapja!

Ne is mondja! Már többen nekem szegezték a kérdést az elmúlt években:mennyit fizet maguknak az önkormányzat!? De erről egyszer már bővebben kifejtettük a véleményünket egy szerkesztőségi cikkben, „Az amikisvarosunk. hu 2015-ben Budakeszi egyik meghatározó – nehéz, kényes témákat sem kerülő – honlapja lett” címmel http://amikisvarosunk.hu/cikk/az-amikisvarosunkhu-2015-ben- budakeszi-egyik-meghatarozo-nehez-kenyes-temakat-sem-kerulo

Gondolják ezt sokan annak ellenére, hogy a kényes, nehéz önkormányzati témák felvetésétől sem riadnak vissza?

Fura szerzet az olvasó, pláne egy kisvárosban! Igen, itt tényleg úgy gondolják, és helyesen gondolják, hogy egy város vezetésének csak a javára válhat, ha egy sajtófelületen jó és rossz dolgokról, jó és rossznak vélt döntésekről egyaránt értesülhetnek. Szerkesztőségünk és olvasóink számára is boldogság hírt adni egy újonnan kialakított, igényes virágágyásról, egy szép kertipad kihelyezéséről a 222-es busz megállója mellé és a szépséges óriás begóniákról a városháza bejárata előtt, vagy éppen a most tervezett új iskola építéséről, és a hamarosan elinduló útépítésekről a Nagy Sándor József- és a József Attila utcában. Örülnek annak is a budakesziek - ha erősen ráirányítva a figyelmet - kiemelten olvashatják nálunk a polgármester asszony programbeszédét, Budakeszi turisztikai-, majd később városfejlesztési koncepcióját, és örülnek, ha akár kényes kérdéseket tehetnek fel a néhány hónapja elindított „BUDAKESZ ÜZENŐFAL- on, melyekre eddig mindig korrekt, kielégítő válaszokat kaptunk a város vezetésétôl..

És igen, örülnek annak is az olvasók, ha éppen olyan dolgok vannak nálunk terítéken, melyekről más helyi sajtók nem adnak hírt, nem fejtik ki karakteresen a véleményüket. Gondolok itt pl. a: "Az átgondolatlan, rossz döntést hozott Budakeszi képviselő-testülete. Miért utasították el a tökéletes, Budakeszi a „Főváros zöld kapuja” szlogent? http://amikisvarosunk.hu/cikk/az-amikisvarosunkhu-2015-ben-budakeszi-egyik- meghatarozo-nehez-kenyes-temakat-sem-kerulo,vagy a Budakeszinek már nincs Kulturális Tanácsadó Testülete, Miért? http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszinek-mar-nincs-kulturalis-tanacsado-testulete- miert-0, írásokra, de akár említhetném pl. a budakeszi, un. szellemházáról megjelent publicisztikánkat is http://amikisvarosunk.hu/cikk/mi-lesz-budakeszi-szellemhaz-sorsa-fo-utca-sarkan-tulajdonos-adoszamat -felfuggesztettek-nav, melyet az elmúlt egy évben majdnem 2 ezren olvastak el, pedig nem bulvárosan íródott, hanem oknyomozással, sok utánajárással, nagy időráfordítással. Az emberek vágynak az indulatmentes, de őszinte szavakra, gondolatokra. Szerintem a Budakeszi Városközpont ötlet- tervpályázatra beérkező – nem túl sikeres – pályaművekről írott, kritikus hangvételű írásunkat is ezért olvasták el több, mint 700-an. http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-varoskozpont-otletpalyazat-utan-lakossagi-forum-elott- egyelore-sok-ketely-kerdojel Véleményem szerint az ilyen jellegiű írások nem hátráltatják, inkább ellenkezőleg, segíthetik egy sikerre vágyó városvezetés munkáját.

Nem idegenek az amikisvarosunk.hu-tól a különféle - lokálpatrióta tudatot, budakeszi identitást - erősítő kezdeményezések sem!

Már a honlap indulása után nem sokkal szerveztünk egy rendhagyó fotó kiállítást a Budakeszi Vadasparkban, ahol egy nyári vasárnapon bemutattuk a honlapunkon is jelentkező budakeszi természetfotósok felvételeit, amolyan fapados körülmények között, a szabadban kiállítva a sétálgató turistáknak, ezzel is reklámozva Budakeszit. http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-termeszetfotosok-kiallitasa-es-eredmenyhirdetes- vadasparkban-video 2014-ben pedig a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és az EFMK önzetlen támogatásával, kezdeményezésünkre szerveződött egy nagyszabású, térségi természetfotó pályázat és kiállítás, a „Zöld Pixel 2014”, mintegy 200 pályaművel, nagyon magas színvonalon. Az eredményhirdetést a térség országgyűlési képviselője és az összes polgármestere is megtisztelte jelenlétével. Igazi polgármesteri csúcstalálkozó volt ez a nap. http://amikisvarosunk.hu/cikk/polgarmesteri-csucstalalkozo-volt-zoldpixel-2014- eredmenyhirdetesenek-helyszinen-1-resz Emellett a honlapunkon jelent meg az a felhívás is, melynek eredménye lett a budakeszi civil fórum megtartása, budakeszi civil szervezetek részvételével és kezdeményeztük egy un., budakeszi hírességek falát is a városháza épületében. Ez még egyelőre távol van a megvalósítástól. Ezen túl a Budakeszi Wikipédiát is szerkesztjük, ahol 8-ról már 80-ra bővítettük a budakeszi hírességek listáját. És tegnap, május 3-án indítottuk el a budakeszi Tanne étteremben a hosszabb távra tervezett, kéthetenkénti, un. reggelizős eszmecserét. Ezen alkalmakkor az a célunk, hogy a város vezetése megismerhesse a városunkban élő magasan kvalifikált értelmiség véleményét a leendő Budakeszi Városközpont megépítéséről. Tapasztalataik észrevételeik sokat segíthetnének abban, hogy ez a megépítendő kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-szolgáltató centrum és közösségi tér a lehető legideálisabb formában valósulhasson meg, mindannyiunk megelégedésére és örömére. Emellett az is izgalmassá teheti ezeket a találkozókat, hogy a polgármester asszonynak feltett kérdésekre is választ kaphatunk első kézből. Ezeken a kötetlen beszélgetéseken öten-hatan üljük körül a reggeliző asztalt: dr. Győri Ottilia polgármester asszony, mint álladó meghívott vendég, a kéthetenként változó összetételű 3 budakeszi értelmiségi, esetleg még egy önkormányzati képviselő, és jómagam, aki vezeti ezeket a beszélgetéseket. A május 3-i, első találkozóról hamarosan be fogok számolni egy rövidebb összeállításban olvasóinknak. http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-varoskozpont-reggeli-beszelgetesek-tanne-ban-leendo-projektrol

De vannak további ötleteink is a jövőre nézve.

Milyen az amikisvarosunk.hu viszonya Budakeszi többi sajtóorgánumával?

A Budakörnyéki Iránytű-vel és és a Keszi Láss! Budántúl-lal jó, kollegiális viszonyban vagyunk, tiszteljük a másik munkáját. Időnként kisegítjük egymást telefonszámokkal, és ha összefutunk néha egy-egy rendezvényen, vagy az utcán a két főszerkesztővel, egyszer-egyszer szót ejtünk szakmai kérdésekről is, sőt honlapunkat egy-két alkalommal már fotóval is kisegítették a kollégák.

És a Budakeszi Hírmondó?

Ezt a témát ne feszegessük!

De a Budakeszi Wikipédiában, ahová önök beszerkesztettek egy új rovatot is -„Budakeszi média” néven – a Budakeszi Hírmondó, sőt a Buda Környéki Televízió is ott szerepel?

Mi ezzel a gond? Ez így természetes, hisz ők is a budakeszi médiapaletta részei, nagyon is fontos részei! Jól is néznénk ki, ha egy tollvonással erről nem vennénk tudomást! Úgy gondolom, hogy az amikisvarosunk.hu éppen azért válhatott az egyik mértékadó médiává Budakeszin, mert nálunk nincsenek tiltólisták. Mindenki számára nyitottak, elérhetőek vagyunk.

Még nem kérdeztem meg, kik a szerkesztőség tagjai? Az első perctől, 4 év óta ugyanaz a hármas készíti a honlapot.

A sors kegyeltje vagyok, hogy együtt dolgozhatok TORTI HORVÁTH ZSÓFIÁVAL és VECSEI ANETTAL. Napi kapcsolatban vagyok mindkettőjükkel. Mindent a legapróbb részletekig megbeszélünk. Hogy sikerült felépíteni az évek alatt ezt a kiegyensúlyozott, jól kiszámítható és mégis változatos kínálatot a honlap hasábjain, azt csak úgy érhettük el, hogy maximálisan odaadással, odafigyeléssel tettük. Négy év elteltével már egymás gondolatait is ismerjük. 

Torti Horváth Zsófia, aki amúgy a kisebbik lányom, jelenleg a fiúunokámmal van otthon. Kivételes portréfotózási képességei a honlap működése során fejlődtek ki: http://amikisvarosunk.hu/cikk/ugye-mi-jo-baratok-vagyunk-szeszelyes-viszonyok-6-jelenetben De ez e kedves, hangulatos „Zenés séta a budakeszi parkban” kis filmetűd is az ő munkája, több tucat más videó felvételünk mellett. Szépen, jó érzékkel megkomponált amatőr munka, tele szívvel és lélekkel: https://www.youtube.com/watch?v=MPMl3ZPp-cA

Neki köszönhetjük azt is, hogy cikkeinknél a mondanivaló és a képek mindig összhangban vannak megszerkesztve. Ő a mi webmesterünk.

Vecsei Anett természetgyógyász, kicsiny honlapunk szerkesztője, aki facebook oldalunk állandó gazdája is egyben. Négy gyermekes édesanyaként is szakít időt arra, nem is keveset, hogy lélekmelengető-, egészségmegőrző-, vagy éppen háztartáspraktikai cikkei szívünkhöz, agyunkhoz is eltaláljanak. E cikkek közül több is kiemelkedően magas olvasottságot ért már el az évek során:

http://www.amikisvarosunk.hu/ cikk/vadgesztenye-mint-mososzer-honlapunk-egyik-legsikeresebb-irasat-eddig-11854-en-olvastak

http://amikisvarosunk.hu/cikk/szem-pontok-szem-akupresszura-latasjavito-gyakorlatsor-nem-csak-felnotteknek

http://www.amikisvarosunk.hu/cikk/megolelted-e-ma-mar-gyermekedet

Emellett Anett szinte folyamatosan ügyeli és aktualizálja facebook oldalunkat is, így sokan innen értesülnek először, Budakeszit érintő közérdekű hírekről.

Természetesen nem feledkezhetünk el Vica mama receptjeiről és azokról a nagyszámú „bedolgozó” olvasóinkról sem, akik kérdéseikkel, ötleteikkel és fotóikkal segítik szerkesztői munkánkat. Ezúttal is szeretném ezt nekik megköszönni.

Ennek az interjúnak a címében olvasható, hogy egyesületet alakított honlapjuk. Mi a céljuk ezzel?

Nincsenek világmegváltó terveink. Bizonyos kényszer is van ebben az egyesületalakításban. Az elmúlt 4 évben olyannyira kinőttük magunkat, hogy egyszerűen már a nem bírjuk az eddigi keretek között tartani a lap szerkesztését, működtetését. Százával várnak feldolgozásra a jobbnál jobb témák, özönlenek hozzánk a legfrissebb hírek. A honlapunkon túlmutató kezdeményezéseink is sok időnket veszik el. Az egyesület megalakulásával egy olyan formát szeretnénk kialakítani, amely lehetőséget adna arra, hogy adományokkal támogathassák a budakeszi polgárok, olvasóink, jövőbeni munkánkat. Erről hamarosan egy felhívást fogunk megjelentetni honlapunkon.

Végül még egy kérdés? Miért ezt a képet ajánlotta a cikk legtetejére?

A fotót Zsófi lányom készítette. Bendével, nagyobbik unokámmal beszélgetünk ezen a fotón. A képpel azt szeretném üzenni, hogy csak őszintén, egymásra figyelve, a világ legapróbb csodáit is felfedezve, gyermeki lelkünket soha el nem hagyva szabad élni életünket, és ugyanezt gondolom arról az újságírásról is, melyet remélem az amikisvarosunk.hu is méltóképpen képvisel. Jelentős számú olvasótáborunk is ráérzett erre az évek során, és értékeli látásmódunkat.

 

 

 

Megosztás/Mentés Megosztás

Hozzászólások

Gratulálunk, sok sikert az egyesületnek! Mi is sokat köszönhetünk a MIKISVÁROSUNKNAK.

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.