Keresztény közösségek találkozója Budakeszin

Az ökumené jegyében Budakeszi keresztény közösségeinek találkozóját szervezte meg a Jobb Kor Polgári Egyesület és a Batthyány-Strattmann László Közösség május 21-én. A Prohászka Gimnáziumban Török Csaba igazgató úr bocsátotta rendelkezésre a helyszínt.

A rendezvény célja volt a helyi egyházközösségek, illetve kisközösségek közötti kommunikáció élénkítése, összefogása, illetve példa-, és útmutatás a fiataloknak, ily módon is kifejezve szellemi örökségünk és értékeink átadásának fontosságát. A nap katolikus részről Kristóf atya, illetve protestáns részről Lackner Sára lelkésznő imájával kezdődött.

A rendezvény költségeit a Református Emléktemplomért Alapítvány támogatásából és a résztvevők adományaiból tudták fedezni a szervezők.

Az előadások Európa helyzetéről és jövőjéről, illetve keresztény identitásunk mai helyzetéről és jövőjéről szóltak. Délelőtt Turgonyi Zoltán keresztény filozófust, majd Lackner Pál evangélikus püspököt hallhatta a szépszámú érdeklődő. Ezt követően a hallottak alapján kiscsoportos beszélgetések során nyílt lehetőség a résztvevők számára a gondolatcserére.

Ebéd után Szuhánszky Gábor metodista lelkész beszélt a keresztyén közösségek szerepéről és jelentőségéről, ezt követően Bohn István atya tartott előadást „Lehetőségeink” címmel, s végül Balczó András vallott saját életét megerősítő krisztusi jelenlétről, illetve a hiteles keresztény létről.

A nap során a gyermekeknek és a fiataloknak is tartalmas előadások hangzottak el és életkoruknak megfelelően, bibliaismereti, illetve egyéb vidám játékokban lehetett részük. A családok együtt vehettek részt a programon, a felnőttek figyelmesen hallgathatták az előadásokat, a fiatalok pedig tartalmasan tölthették a napot.

A nap lezárása szintén az ökumené jegyében Bob Ilona Enett református segédlelkész és Tóth András diakónus imájával zárult.

A programot a szervezők úgy állították össze, hogy alkalom legyen közös beszélgetésekre, és valóban ezek váltak a nap legfontosabb eseményeivé. A szervezők szándéka szerint a rendezvény csak kezdet, hiszen -mint a találkozón megtapasztaltak szerint is- mindannyiunk részéről erőfeszítést kíván, hogy a ma látható negatív irányok megfordíthatók legyenek. A cél, hogy a jövőben együtt, erősebben, valamint pozitív, keresztyén értékeinket és közösségeinket megtartó erőt tudjunk képviselni.

A következő találkozó időpontja: november 12.

(Dalotti Tibor )

 

 

 

 

Megosztás/Mentés Megosztás